header image
 
 

Vítejte na stránkách Divadelního klubu Českokrumlovská scéna !

25. výročí znovu obnovení Divadelního klubu Českokrumlovská scéna jsme uvedli Love…, sorry! v Městském divadle Český Krumlov 20.9.2018 od 19.30.

Českokrumlovská scéna byla založena v roce 1945. Do roku 1985, kdy byla činnost přerušena se v souboru vystřídaly na tři stovky členů a bylo uvedeno více než půldruhého sta titulů. Od roku 1993, kdy byla činnost obnovena, tvoří soubor převážně mladá generace herců. Soubor hraje svá představení jak na domovské scéně, tak po celé republice, účastní se divadelních přehlídek, např. Štít města Prachatice, Sokolovská čurda, Dačické kejklování, Třešťské jaro, Femad Poděbrady, Divadelní Třebíč, Jiráskův Hronov. Kromě toho vyvíjí i další činnosti a podílí se ve spolupráci s Městským divadlem Český Krumlov na organizaci divadelních přehlídek (Krajská přehlídka souborů dospělých hrajících pro děti a mládež) a dalších kulturních aktivit, např. Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Advent ad. Další údaje o repertoáru naleznete na dalších odkazech naší stránky.

 

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ:

2016, 6. března

Uvedení „Sylvie“ na Dačickém kejklování 2016 vzbudilo ohlasy!

A. R. GURNEY – SYLVIE (režie Roman Mařík):

ČESTNÉ UZNÁNÍ – JIŘÍ POKORNÝ za roli Grega
ČESTNÉ UZNÁNÍ – Divadelnímu klubu Českokrumlovská scéna za inscenaci hry Sylvie
CENA ZA HERECKÝ VÝKON – LENKA KNÖSEL za roli Sylvie

Ocenění si přivezli z XVI. ročníku postupové jihočeské přehlídky DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ amatérského a hudebního divadla s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2016. Přehlídka probíhala 4. – 6. března 2016. Českokrumlovská scéna hrála „Sylvii“ (A. R. Gurney) na samém začátku programu. Lenka Knösel dodala: „Na národní přehlídku jsme sice nepostoupili, ale i tak máme velkou radost z úspěchu, který jsme sklidili.“

2013

F. ZBORNÍK – PŘÍBĚHY PETRA VOKA ANEB MOVIE STAR 16. STOLETÍ ŽIJE! (režie František Zborník): na regionální postupové přehlídce Dačické kejklování (1. – 3. 3. 2013) obdržel soubor cenu za inscenaci „Příběhy Petra Voka aneb Movie star 16. století žije!“, ale především doporučení k postupu na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2013.

2011

B.AHLFORS – POPEL A PÁLENKA (režie Jaroslav Kubeš): na regionální postupové přehlídce Dačické kejklování (4.- 6. 3. 2011) obdržel soubor a inscenace několik hereckých cen, čestných uznání, ale především doporučení k postupu na celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla, která se koná v květnu v Děčíně. Získaná čestná uznání: čestné uznání Českokrumlovské scéně za inscenaci hry, Jaroslav Kubeš za režii, Jiří Pokorný za roli Vigga Barkmana. Získané ceny: Jaroslava Dominová za roli vdovy Věry Malmgrenové a Lenka Knösel za roli pomocnice Kirsti Lindholmové.

2007

F. ZBORNÍK – DVOJÍ PRAVDA O VILÉMOVI Z ROŽMBERKA (režie František Zborník): na regionální postupové přehlídce Dačické kejklování (2. – 4. 3. 2007) obdržel soubor několik čestných uznání, a odborná porota doporučila programové radě Hron-Of, aby do výběru doplňkového programu Jiráskova Hronova zahrnula inscenaci Divadelního klubu Českokrumlovské scéna Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka. Udělená čestná uznání: Romanu Maříkovi za roli Šaška a Jiřímu Pokornému za roli Sultána a dalších.

2005

A.P.ČECHOV – RACEK (režie René Vápeník): S touto inscenací se Českokrumlovská scéna zúčastnila v roce 2005 Jiráskova Hronova. Na národní přehlídce Divadelní Třebíč obdržela inscenace tyto ceny: Vladimír Voldřich – čestné uznání za vytvoření postavy Petra Sorina, Jarmila Maříková a Roman Mařík – čestné uznání za vytvoření postav Niny Zarečné a Konstantina Trepleva. Za přirozené jevištní jednání obdržel pes Petty Procházková-Pokorná čestné uznání.

2004

I.TALLER – KOMEDIE O CHYTROSTI (režie: Štěpán Kryski): Na 4. krajské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Dačické kejklování (4. – 7. 3. 2004)inscenace obdržela následující ocenění: 1. za režii inscenace, 2. hudební plán inscenace, ale především byla inscenace doporučena na národní přehlídku Divadelní Třebíč, Femad Poděbrady.

 

 

Rada klubu:
Předseda – Petr Kronika
Místopředseda – Jan Opekar
Dramaturg – Jarmila Maříková
Ekonom – Hana Holíková
Revizor – Kamila Tomanová

 

Členové klubu:

Dominová Jaroslava, Drudíková Miroslava, Holíková Hana, Janů Petra, Knösel Lenka, Kronika Petr, Kryski Štěpán, Maříková Jarmila, Návara Dalibor, Opekar Jan, Opekarová Drahoslava, Pohlová Vendula,  Sirová Dagmar, Sirová Lucie, Sirový Martin, Slavíková Kateřina, Tomanová Kamila, Vávra Tomáš, Vozábal Jan

 

Hosté a spolupracovníci:
Bauer Milan, Fárová Annabelle, Fidler Radim, Fuchs Miroslav, Chánová Jarmila, Kolínský Petr, Kramarovicová Leona, Krtek Jiří, Kubeš Jaroslav, Macho Radim, Makrlíková Kateřina, Pácl Radvan, Perger Milan, Pokorný Jiří, Procházková Jana, Routa Martin, Slanař Václav, Smeykal Karel, Sojková Nela, Sršeň Martin, Toman Zbyněk, Tousecká Lucie, Vágai Ondřej, Vápeník René, Voldřich Vladimír, Zborník František, Zikmund Jiří, Zikmundová Olga

 

Bývalí členové:
Baran Jakub, Begovičová Marta, Čížková Anna, Jílek Jaroslav, Kmochová Radka, Koželuhová Věra, Kučera Vítězslav, Lysoňková Tereza, Marková Štěpánka, Mařík Roman, Nyklová Hana, Papoušek Přemysl, Pavlínová Hana, Pavlovská Martina, Proutkovský Radek, Saiková Denisa, Sehnálková Jana, Šrámek Jan, Toman Zbyněk, Vávrová Eva, Zuziaková Jana.

Bývalí spolupracovníci:
Hála Jan

 

Veškeré fotografie jsou zveřejněné se souhlasem autorů: Lubor Mrázek, Ondřej Vítek, Jiří Semecký, Vladimír Trmal, Roman Mařík, a další přátelé Divadelního klubu Českokrumlovská scéna, z.s.